Âm Nhạc Thờ Phượng

Tôn Vinh Chúa Jesus - Mục Sư Âm nhạc Ngô Thanh Huyền

Tôn Vinh Chúa Jesus - Mục Sư Âm nhạc Ngô Thanh Huyền

Bài hát Thánh Ca do Mục Sư Âm Nhạc Ngô Thanh Huyền sáng tác và trình bày