HỘI THÁNH LIÊN HỮU TIN LÀNH GIẤC MƠ HUYỀN DIỆU

HỘI THÁNH LIÊN HỮU TIN LÀNH GIẤC MƠ HUYỀN DIỆU

HỘI THÁNH LIÊN HỮU TIN LÀNH GIẤC MƠ HUYỀN DIỆU

HỘI THÁNH TIN LANH GIẤC MƠ HUYỀN DIỆU ĐƯỢC THÀNH LẬP NHẰM HỖ TRỢ CÁC CÔNG VIỆC PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HỘI THÁNH TIN LÀNH TẠI VIỆT NAM CŨNG NHƯ CÁC NHU CẦU PHÁT TRIỂN CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TRÊN TOÀN THẾ GIỚI