Chuyến tham quan nhà máy Đại Việt Group của chủ tịch David Chinh Trương cùng phu nhân

1 / 1

1.

 

Nhà máy sản xuất tảo của Tập Đoàn Đại Việt

Chủ tịch David Chinh Trương cùng phu nhân

Buổi họp chúc mừng sự hợp tác giữa tập đoàn Glink và Đại Việt