Có Jesus ngày nào cũng là Tết - Mục Sư Âm Nhạc Ngô Thanh Huyền

Có Jesus ngày nào cũng là Tết Nhà sản xuất : Hội Thánh Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu Sáng tác và thể hiện : Ngô Thanh Huyền