Mục vụ

Ban Lãnh Đạo Viện Thần Học

Ban Lãnh Đạo Viện Thần Học

Mục Sư Đoàn Trọng Hòa chia sẻ lời Chúa : " Đức chúa trời...

Mục Sư Đoàn Trọng Hòa chia sẻ lời Chúa : " Đức chúa trời là Vua đời đời "

bg
Mục Sư Đỗ Trung Hiếu chia sẻ lời Chúa : " Ta và nhà ta sẽ phục vụ Đức Giê-Hô-Va đời đời "

Mục Sư Đỗ Trung Hiếu chia sẻ lời Chúa : " Ta và nhà ta...

Mục Sư Đỗ Trung Hiếu chia sẻ lời Chúa : " Ta và nhà ta sẽ phục vụ Đức Giê-Hô-Va...

Tôn Vinh Chúa Jesus - Mục Sư Âm nhạc Ngô Thanh Huyền

Tôn Vinh Chúa Jesus - Mục Sư Âm nhạc Ngô Thanh Huyền

Bài hát Thánh Ca do Mục Sư Âm Nhạc Ngô Thanh Huyền sáng tác và trình bày