SỰ HÌNH THÀNH CỦA CÔNG TY LIÊN HỮU TIN LÀNH GIẤC MƠ HUYỀN DIỆU

SỰ HÌNH THÀNH CỦA CÔNG TY LIÊN HỮU TIN LÀNH GIẤC MƠ HUYỀN DIỆU

Công Ty Liên Hữu tin lành được sáng lập bởi ông David Chinh Trương chủ tịch Hội Đồng quản trị tập đoàn GLINK ART GLOBAL GROUP có trụ sở chính tại tiểu bang California; bởi sự thăm viếng của Chúa ông nghe thấy lời phán của Chuá hãy trở về quê Hương để làm theo những điều mà ta sai khiến, ta sẽ ban cho các con phần thưởng và cơ nghiệp trên dân tộc Việt Nam. Từ Khải tượng Bước Đi Theo Theo Chúa Giê- Su; Mùa Gặt đã tới và ta cho các con được bội thu và kết quả cho Ngài., Từ sự vâng lời đó Chúa đã sai khiến các Mục sư tiếp trợ và đồng hành để Hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu được hình thành để giao giảng lời Chúa cho trên 2000 thành viên của tập đoàn, sau đó ông đã cùng với các Mục sư giáo sĩ thành lập công ty Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu với mục đích phát triển kinh doanh trong các lĩnh vực  về Giáo Dục Cơ Đốc, hỗ trợ cho các mục vụ của các Giáo Sĩ, Mục Sư, các hội thánh và tạo việc làm cho những người tin nhận Cứu Chúa Giê- su, bảo trợ - đào tạo các khoá huấn luyện theo từng muc vụ như: Hiểu Đúng Kinh Thánh, Bước đầu theo Chúa, Kết Quả Cho Chúa... các khoá học dành cho người hầu việc Chúa từ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. 

Bước theo tiếng gọi của Chúa cuộc đời của ông đã trải qua nhiều bão phong ba  bão tố, được rèn luyện trong sự thử thách, vượt qua những sự tấn công của ma quỷ, biến đổi từ một kẻ chồng chất các tội nhân nay đã trở thành một môn đồ đi theo tiếng gọi của Chúa, ông không còn ham muốn những gì thuộc về xác thịt của đời này. Bước vào chức vụ là Mục sư nhiệm chức trong mục vụ Âm Nhạc ở Hội thánh Jactionview cùng với mục sư Sinh Tống vào năm 2014 sau đó được mời làm Mục Sư Âm nhạc cho Hội thánh Lakewood Church có 60,000 tín đồ một hội thánh lớn nhất nước Mỹ nhưng ông đã không làm việc ở tại đó mà vâng lời Chúa trở về Việt Nam như một mệnh lệnh là người gieo hạt. Ông ước mơ và cầu nguyện cho dân tộc Việt nam được Phươc từ nơi Đức Chúa Trời, với tầm nhìn và sứ mệnh trong những năm tới 80% những người Việt nam  được trở thành một công dân của nơi Thiên Quốc, một dân tộc thánh được phước từ nơi Đức Chúa Trời.

Hình ảnh ra mắt từ những Ngày đầu trở về. Sự kiện ra mắt công ty Glink app Việt nam tại Khách Sạn Rex tại Thành Phố Hồ chí Minh với 60 đại biểu khách mời danh dự trong giới doanh nhân và showbiz vào ngày: 

Bài viết yêu thương, ........Giới thiệu về tập đoàn Glink

Các tập tin