Tôn Vinh Chúa Jesus - Mục Sư Âm nhạc Ngô Thanh Huyền

Bài hát Thánh Ca do Mục Sư Âm Nhạc Ngô Thanh Huyền sáng tác và trình bày

Sáng tác và trình bày : Ngô Thanh Huyền

Phối Khí và Thu Âm : Hoàng Trần

Đàn Tranh : My Tranh

Sản xuất : Hội Thánh Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu