Về Chúng Tôi

Giáo Hội Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu được sáng lập bởi Mục Sư, Nhạc sĩ-hoạ sĩ David Chinh Trương chủ tịch Hội Đồng quản trị của tập đoàn GLINK ARTS GLOBAL GROUP có trụ sở chính tại tiểu bang California; Bởi sự thăm viếng của Chúa ông nghe thấy lời phán của Chúa rằng : Con hãy trở về quê Hương để làm theo những điều mà ta sai khiến, ta sẽ ban cho các con phần thưởng và cơ nghiệp trên dân tộc Việt Nam. Bước Đi Theo Theo Chúa Giê- Su, trước mặt ông là mùa gặt bội thu và kết quả cho Ngài.Khải tượng và sự vâng lời đó mà Chúa đã sai khiến các Mục sư tiếp trợ và đồng hành cùng ông  nên Hội Thánh  Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu Toàn Cầu được hình thành để giao giảng lời Chúa cho trên 2000 thành viên của tập đoàn và chi trong gần 1 năm đã có rất nhiều người được Chúa cứu. Không dừng ở đây ông đã cùng với các Mục sư giáo sĩ thành lập công ty Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu  để hợp thức hoá giấy tờ với chính phủ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thuộc linh và thuộc thể, sau một thời gian được đổi tên thành Liên Hữu Tin Lành Giấc Mơ Huyền Diệu Toàn Cầu vì có nhiều hệ phái cùng tham gia đồng hành trong mục vụ truyền giảng để cứu tội nhân và nhiều mục vụ  phát triển kinh doanh  được mở rộng trong đó bao gồm cả Giáo Dục Cơ Đốc... không ngần ngại hỗ trợ cho các mục vụ của các Giáo Sĩ, Mục Sư, các hội thánh và tạo việc làm cho những người tin nhận Cứu Chúa Giê- su, bảo trợ các quỹ học bổng và các khoá đào tạo trực tuyến huấn luyện theo từng muc vụ như: Hiểu Đúng Kinh Thánh, Bước đầu theo Chúa, Kết Quả Cho Chúa...( Trường Thần Học được mở ra mang nét đặc thù của Giấc Mơ Huyền Diệu). Liên tục các khoá học dành cho những người bước đầu theo Chúa và những người hầu việc Chúa từ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ...

Trong bước đường đi theo tiếng gọi của Chúa ông đã trải qua nhiều phong ba  bão tố, được rèn luyện trong sự thử thách, vượt qua những sự tấn công của ma quỷ, biến đổi từ một kẻ chồng chất các tội lỗi và tưởng chừng linh hồn bị lạc mất vào thế giới của ma quỷ nhưng không ( sự nhận biết và ăn năn hạ mình trước Chúa và kể từ đó ông nhận được sự tha thứ quan phòng từ nơi Chúa, ông không thể nào chạy thoát khỏi vòng tay của Chúa nhân từ và  nay đã trở thành một môn đồ đi theo tiếng gọi của Chúa, ông không còn ham muốn những gì thuộc về xác thịt của đời này.